Idősek otthona

Idősek Otthona

Az idős magukról gondoskodni nem képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, lakóhelyükön nem gondozható személyek számára végleges otthont és ellátást nyújt.
Biztosítja az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő környezetet, elhelyezést, élelmezést, szükség szerint ruházatot.idosekotthona
Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletről, biztosítja ápolásukat, biztosítja a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást.
Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató foglalkoztatásukat.

Az idősek otthonát csak az veheti igénybe, akinek napi négy órát meghaladó gondozási szükséglete fennáll.

Az Idősek Otthona országos hatáskörrel rendelkezik, tehát bármelyik településről vehet fel kérelmezőt.

Az Idősek Otthona fennállása óta mindig 100%-os kihasználtsággal működött, így van ez napjainkban is. 34 férőhelyen hat férfi és 28 nő él együtt. Az átlag életkor igen magas, 80-85 év közötti. Két 100 éves lakónk is volt már, akiknek emlékezetes születésnapi ünnepet szerveztünk.
Az intézmény nem nyújt emeltszintű ellátást, ezért bekerülési költséget sem kell fizetni, viszont emelt szintű gondozást nyújtunk, jó hírnevünk a várakozók magas számán mérhető.
Intézményünkben alapelv, hogy gondozottjainknak annyi segítséget nyújtsunk, amennyit állapotuk megkíván, meglévő képességeiket igyekszünk megőrizni, megakadályozva ezzel idő előtti leépülésüket.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.