Szervezeti rendszer

Az intézmény szervezeti adatai

Az intézmény fenntartója 2018.07.01-től:

Megnevezése: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat                             Intézményfenntartó Központ, (rövid neve: Szamaritánus Szolgálat)
Igazgatója: Pálfay Gellért
Gazdasági vezető: Hollai-Nagy Anita
Székhelye: 2600 Vác, Báthori Miklós u.4.
Típusa: egyházi fenntartó
Adószáma: 18516469-1-13
Telefonszáma:  06-27/814-128
Alapításának éve: 2014 év

Az új szervezeti formában, változatlan szolgáltatásokat nyújtó intézmény adatai:

Neve: Virágsziget Gondozási Központnmegyerudvar
Címe:
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139.
Elérhetőségei: Tel./fax,vezetői iroda: 06-32-576-015
Nővéri szoba: 06-32-376-016
Mobiltelefon száma: 06 30 177-6136
E-mail: viragsziget@vaciegyhazmegye.hu
Web: www.megyerotthon.hu
Facebook:
Az intézmény vezetője: Király Attiláné

Adószáma: 18999527-1-12

Ágazati azonosító: S0039292

Tevékenységi köre: Vegyes profilú szociális intézmény
Tevékenységek részletezése tevékenységi szakágazati besorolás szerint:

 • 8810 Idősek, fogy. ellátása bentlakás nélkül
 • 8899 Szociális ellátás bentlakás nélkül
 • 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem végez.

Alapító szerve: Váci Egyházmegye, 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
Alapítás éve: 2018. év
Alapító okirat száma: 702/2018, kelte: 2018. május 02.
Felügyeleti szerve: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó   Központ, Egyházi Módszertani Intézmény és a jogszabályokban meghatározott állami szervek.

Székhelye: 2600 Vác, Báthori Miklós u.4.

Az intézmény működési területe:   

Bentlakásos részleg: Magyarország közigazgatási területe
Alapellátás: Nógrádmegyer település közigazgatási területe (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és időskorúak nappali ellátása)

Az intézmény működési köre, ellátási területe és férőhelyeinek száma:

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • Szociális étkeztetés Nógrádmegyer területe,  férőhelyszám  igény szerint
 • Házi segítségnyújtás Nógrádmegyer területe,  férőhelyszám 18 fő
 • Idősek nappali ellátása Nógrádmegyer területe,  férőhelyszám 35 fő

SZAKOSÍTOTT  ELLÁTÁSI  ÁG

 • Idősek Otthona Országos hatáskör, férőhelyszám 34 fő

Az intézmény jogállása:

 • A Váci egyházmegyén belül működő önálló jogi személy, a Váci Egyházmegye intézménye.
 • A fenntartói jog gyakorlója: a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, 2600 Vác, Báthori M.u.4.
 • Az egyházi fenntartású jogi személy, bírósági nyilvántartásra nem szoruló szervezeti egység.
 • Gazdálkodási jogköre: a fenntartó által jóváhagyott költségvetésből, önállóan működő és gazdálkodó jogi személy.
 • Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény vezetőjét a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ igazgatója nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult.

 • Az intézményben foglalkoztatottak jogállása:

Az intézmény feladatait, a Munka Törvénykönyve szerint alkalmazott munkavállalók, és közfoglalkoztatott dolgozók látják el, a Kjt. az MT, a Közfoglalkoztatási tv. és végrehajtási rendeleteikben  meghatározott szabályok szerint. Munkáltatói jogot felettük az intézmény vezetője gyakorol.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.