Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a házigondozó nők a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére saját  lakókörnyezetükben  biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás feladata gondoskodni azokról a szolgáltatást kérő személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. 2015 évben 13 főt, jelenleg 14 főt látunk el ilyen módon.hazisegitseg

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

1. Szociális segítés keretében biztosítjuk

a) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést
b) A háztartási tevékenységben való közreműködést
c) Segítség nyújtást vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában
d) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést.

2. Személyi gondozás keretében biztosítjuk

a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartását
b) Gondozási és ápolási feladatok ellátását

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.